Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Fakturablanketter krav til salgsdokumenter

Informasjon & tips


Kvitteringsblokker er ikke lovlig!

I en uttalelse fra Skattedirektoratet har man vurdert hvorvidt kvitteringsblokker kjøpt i en bokhandel tilfredsstiller kravet til nummerering av salgsdokument. 

Skattedirektoratet mener at kvitteringsblokker med korte nummerserier i utgangspunktet IKKE tilfredsstiller kravene. 

Dette gjelder særlig når slike blokker brukes ved salgstransaksjoner i betydelig omfang. Bruk av slike blokker vil kunne innebære at det brukes flere sett med samme nummer innenfor samme regnskapsår. 

Det er et omfattende krav til innhold i salgsdokumenter. 

Her finner du kravene ved fakturering mellom næringsdrivende: 

Bokføringsforskriften § 5-1 Salgsdokument = innhold i utgående faktura. 

Dokumentasjonen for salg av varer og tjenester skal minst inneholde: 

  1. Faktura nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen, 
  2. angivelse av partene, navn, adresse og registernummer i Foretaksregisteret 
  3. ytelsens art og omfang, 
  4. tidspunkt og sted for levering av ytelsen, 
  5. vederlag og betalingsforfall, og 
  6. eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner. 

Bruk et skikkelig fakturaprogram som oppdateres rett i regnskapet: Brun UNI-24 faktura! 

Skrevet av Torolf Arntsen, Autorisert regnskapsførerDel denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn