Artikler

Firmabil: Skaff deg (elektronisk) kjørebok for NÅ!

Informasjon & tips

Det er tid for å forberede seg til 2017. Og å tenke skatt og fradrag for 2016. Om du har firmabil bør du også vurdere å skrive kjørebok. En nøye ført oversikt over det du har kjørt i næring eller for jobben, kan være nyttig informasjon dersom du får kontroll. Får du bilgodtgjørelse av din arbeidsgiver, ...

Les mer...

Ansvaret for regnskap

Informasjon & tips

Hvem har ansvaret for regnskap? Aksjeloven og regnskap  I et aksjeselskap er det styret som har ansvaret for at regnskapsrutiner er på plass, og det  daglig leders oppgave å gjennomføre dette i praksis. Selv om man bruker regnskapsfører  et det selskapet som har ansvaret.  Regnskapsføring  for enkeltper ...

Les mer...

Avskrivning i regnskapet

Informasjon & tips

Hvor mye for hvert år?  Regnskap og avskrivning  Avskrivning er en beregnet kostnad som tas med i regnskapet som en månedlig del av en 'stor' investering. Det kommer ingen faktura på beløpet, og avskrivning betales ikke ut av bank eller kasse.  Driftsmidler som koster mer enn 15.000 kroner  Alle kostna ...

Les mer...

Bil-godtgjørelse - Skattefri bilgodtgjørelse må være godt dokumentert

Informasjon & tips

Dersom du som ansatt i en bedrift får bruk av din egen bil dekket av din arbeidsgiver, må det skrives detaljert kjøreliste for all kjøring som betales av arbeidsgiver. Det er mange eksempler hos Skatteetaten på at manglende dokumentasjon av kjøregodtgjørelse blir beskattet fullt ut som lønn! Og blir lagt på ...

Les mer...

Fakturablanketter krav til salgsdokumenter

Informasjon & tips

Kvitteringsblokker liker vi ikke  I en uttalelse fra Skattedirektoratet har man vurdert hvorvidt kvitteringsblokker kjøpt i en bokhandel tilfredsstiller kravet til nummerering av salgsdokument.  Skattedirektoratet mener at kvitteringsblokker med korte nummerserier i utgangspunktet IKKE tilfredsstiller kravene.  ...

Les mer...

Hobbyregnskap

Informasjon & tips

Hobbyinntekt uten Skatt   Skatteloven slår fast at enhver inntekt vunnet ved arbeid skal beskattes til fordel for Kongeriket!  Likevel er det enkelte aktiviteter som skaper penger i kassa uten at Skatteetatens lange arm kan legge sine klamme klør over minst 27 % av overskuddet.  Hobbyintekt For enkelte kan ...

Les mer...

SKATTEKORT - A-Ordning

Informasjon & tips

Slutt på "Skattekort". ADM-Senteret henter skattedata rett fra Skatteetaten Ingen ansatte trenger å levere skattekort eller frikort til arbeidsgivere som vi administrerr lønnsregnskap for.ADM-Senteret henter skattedata for alle ansatte direkte fra Skatteetaten! Se også eget avsnitt vedr informasjon om A-ordninge ...

Les mer...

Regnskapsregisteret

Informasjon & tips

Fra 1. januar 2015 skal levering av regnskaper til Brønnøysund skje elektronisk. Fra 1. januar 2015 skal all innsending av regnskaper til Brønnøysund skje elektronisk via "Skyen" - I vår verden betyr det Altinn, og fra samme dato kan man ikke sende papirbaserte regnskaper, noter, beretning etc. til Regnskapsr ...

Les mer...

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring