Merverdiavgift

Moms er en generell skatt på omsetning av varer og tjenester. Moms (MVA) er også kjent som merverdiavgift og VAT (Value Added Tax). Moms utgjør et prosentvis påslag på prisen en selger krever for varen eller tjenesten.

I Norge er den alminnelige satsen på moms 25 %. For mer informasjon om moms, kontakt autorisert regnskapsfører Torolf Arntsen

Generelle regler om merverdiavgift

Moms betales av alle næringsdrivende som har en årlig omsetning over en minstegrense. Alle bedrifter som skal betale moms er registreringspliktige i merverdiavgiftsmantallet. Disse bedriftene skal beregne moms av sin omsetning (utgående avgift), men har rett til fradrag for momsen som er påløpt ved kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomheten (inngående avgift).

Momssatser i 2013

  • Vanlig momssats: 25 % Alle varer og tjenester som selges belastes med 25 % normal moms sats i alle ledd fra produsent eller importør.
  • Matmoms: 15 % Mat er produkter som er spiselig for mennesker. Det er et ønske fra myndighetene at menneskemat skal være mindre beskattet, derfor en spesialsats for produkter som kan puttes i munnen. Men alle andre varer under begrepet 'dagligvarer' beskattes med 25 % lagt til på den prisen forretningen egentlig selger for. Dette gjelder eksempelvis renholdsartikler og hygieneprodukter.
  • Reisemoms - persontransport - kultur: 8 % Når du kjøper buss, tog eller flybillett innenlands har du kanskje lagt merke til at det står "8 % MVA" på billetten. Det samme med taxi kvitteringen eller inngangsbilletten til museum og kunstgalleriet.
  • Momsfrie varer og tjenester 0 % Når du oppsøker helsetjenester som lege, tannlege fysioterapeut betales ingen moms. Det betyr at den prisen man betaler, helt ut går som inntekt hos den behandlende legen. Enkelte andre varer er også helt fritatt for moms, eksempelvis bøker, utenlandsreiser fra Norge, medisiner og guiding i en kulturinstitusjon.

Retten til å fradragsføre inngående moms, gjør at avgiften ikke belastes de avgiftspliktige virksomhetene i omsetningskjeden. Moms er derfor i hovedsak en beskatning av endelig forbruk.

I Norge vedtas merverdiavgiften, på samme måte som de øvrige skattene til statskassen,
av Stortinget i medhold av Grunnlovens § 75 a. Dette skjer gjennom det årlige stortingsvedtaket om merverdiavgift. I vedtaket fastsettes satsene for merverdiavgiften hvert år.

Momsregistrering

Næringsdrivende og offentlig virksomhet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning
og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.
Det skal i utgangspunktet beregnes merverdiavgift ved omsetning av alle varer og tjenester. Dette betyr at enhver varepris får et påslag på aktuell % sats.

Merverdiavgift med alminnelig sats 25 %, skal beregnes dersom ingen av de andre satsene gjelder.
fritatt for merverdiavgift, eller . Dersom merverdiavgift i det hele tatt ikke skal beregnes, må det være på grunn av spesielle unntak.
 

Arbeid utført i Norge av utenlands firma
Moms-representasjon - nye regler pr 1.1.2013

Flere utenlandske firmaer tilbyr sine tjenester og utfører arbeid for norske kunder i Norge. De kommer med folk og utstyr, men har ikke fast forretningssted i Norge.

Når en slik leverandør - som ikke sender varer til Norge, men utfører arbeid i Norge, skal fakturere sine tjenester, skal dette gjøres gjennom en Norsk representant. Dette kan gjerne være en regnskapsfører eller advokat. Det utenlandske selskapet må registreres i Merverdiavgiftsregisteret gjennom den Norske representanten. Fakturaen kan sendes fra utenlands oppdragstaker, men være påført den norske representantens fulle navn, adresse, foretaks nr. og norsk bankkonto. Lov om Merverdiavgift § 2.1.1.

Norge har inngått avtaler med 15 land om innfordring av oppkrevd moms. Dersom den utenlandske leverandører kommer fra et land uten slik avtale, må den norske representanten holde tilbake innbetalt moms helt til momsen er innbetalt til Skatteetaten. Den norske representanten er i så fall ansvarlig for momsbetalingen.
Det skal betales norsk skatt av opparbeidet overskudd i Norge. Dette betyr at Representanten har bokføringsplikt for det utenlandske firmaet. Det skal sendes omsetningsoppgave på vanlig måte.